διακρινεῖν

διακρῐνεῖν , διακρίνω
separate one from another
fut inf act (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • διακρίνειν — διακρί̱νειν , διακρίνω separate one from another pres inf act (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Diakritisches Zeichen — Diakritische Zeichen (auch Diakritikum mit Pl. Diakritika, aus griech. διακρίνειν „unterscheiden“) sind an Buchstaben angebrachte kleine Zeichen wie Punkte, Striche, Häkchen oder Kreise, die eine vom unmarkierten Buchstaben abweichende Aussprache …   Deutsch Wikipedia

  • Matthew 16:2b–3 — Gospel of Matthew 16:2b–3 (the signs of the times), the passage describes a confrontation between Jesus and the Pharisees and Sadducees over their demand for a sign from heaven. It is one of several passages of the New Testament that are absent… …   Wikipedia

  • CERNERE veterib. Latinis — idem quod decernere postmodum, i. e. dimicare. Aliquando cum casu, ut Cernere bellum apud Poetam Latinum, cuius meminit Seneca, Ep. 58. Cernere vitam, in versibus Ennianis: quod Euripides in Medea dixit, ὡς τρὶς ἂν παῤ ἀσπίδα ςτῆναι, θέλοιμ᾿ ἂν… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.